Gjerde til hest

Vi forstår at det å velge ett riktig type gjerde for hesten din, er en viktig beslutning. Gjerding for hest passer stort sett inn i en av følgende fire kategorier: Plank, Elektrisk, Polyester og Torus stålgjerde.

Tornado Wire’s Torus heste gjerde er produsert av ståltråd med høy strekk styrke. Det gir den ideelle balansen mellom sikkerhet og beskyttelse, og de tilgjengelige spesifikasjonene kan imøtekomme hester av alle størrelser.

Vi anbefaler et dobbelt gjerde i situasjoner hvor hester er tilstede på begge sider med minst 1m avstand.

Planke gjerde

Planke gjerde eller det tradisjonelle paddoc tre gjerdet, men trenger regelmessig vedlikehold siden det er utsatt for gnaging av hestene.

Elektrisk gjerde

Elektrisk gjerde er en god midlertidig løsning, men igjen er det nødvendig med regelmessig vedlikehold.

Polymer plast systemer

Polymer plast systemer, som Centaur heste gjerde, gir et tradisjonelt utseende med fordel for lite vedlikehold, men er ikke egnet til å bruke der det er andre dyr som beiter.

Torus Hestegjerde

Tornado Torus hestegjerde gir en rekke permanente gjerder med lavt vedlikeholdsbehov for inngjerding av hesten din.

Alle andre dyr som også kan dele samme beite. Vi anbefaler et dobbelt gjerde i situasjoner hvor hester er tilstede på begge sider.

Sikkerhet for din hest

Vertikale trådavstand på 50 mm gir optimal styrke og sikkerhet.

Den lille, diskrete Torusknuten eliminerer skarpe kanter, reduserer risikoen for skade på hestene dine eller skade på pelsen.

Beiting sammen med sau eller geit


Hestegjerding må ofte spille en multifunksjonell rolle. Det skal være sikkerhet som holder hesten din inne samtpasse andre dyr som deler beiteområdet.

I tillegg skal det holde andre husdyr, som hunder, fra å komme inn på beite området.

Heste gjerding med lavt vedlikehold

Tre/ planke gjerder og midlertidig elektrisk gjerde trenger begge regelmessig vedlikehold for å sikre at de forblir effektive.

Tornado Torus hestegjerde med tette tråder og høy strekkstyrke holder seg stramt, noe som betyr at minimalt vedlikehold er nødvendig.