Garanti / service / reparasjon

Våre varer har ett års garanti mot fabrikasjonsfeil. Ved reklamasjon innenfor garantitiden, reparerer vi varen vederlagsfritt eller hvis det ikke lar seg reparere, fremskaffer ny vare. Vi krever fakturakopi medsendt i alle reklamasjonssaker.

Varen leveres/ sendes til oss for kjøpers kostnad, ved fastslått garanti/ reklamasjons feil vil Norsk Småfeservice AS dekke returkostnad.

Feil ved bruk av varen hefter vi ikke for. Da mange av våre varer brukes av dyr, er det svært viktig at utstyret brukes riktig slik at skader ikke oppstår. Dersom du er usikker på hvordan en vare skal brukes, kontakter du oss.

  • Kontakt alltid Norsk Småfeservice før innsending av varer. Enten på tlf. +47 670 731 100 eller via mail post@smaafe.no
  • Kjøper leverer/ sender varen til oss på egen bekostning, er dette en garanti/ reklamasjons sak vi Norsk Småfeservice dekke retur kostnaden.
  • Varen/ verktøyet må pakkes forsvarlig
  • Legg ved kopi av kjøpskvittering, slik at verkstedet kan se om dette er innenfor den lovregulerte garantiperioden
  • Fyll ut Norsk Småfeservice sitt Service / Garanti -skjema
  • Send med batteri/ladere etc.
  • Serviceverkstedet avgjør om dette er en garanti 1år eller en reklamasjon 5år elektriske artikler eks. klippemaskiner, 2 år reklamasjonsfrist varmebøtter, da dette produkt som er utsatt for mye, vær og vind, lave temperaturer, håndtering og ikke minst store dyr.