Montasje av stallelement

Stall-elementene leveres ”løse” d.v.s. at treverket enten kommer levert løst ved siden av – eller skaffes av kunden.
Dette muliggjør enklere transport- samt av- og pålessing og innløfting i stallbygget.

Montasje: Skru sammen de løse elementene i riktig posisjon – til vegg og til hverandre- før du setter i treverket.

HUSK: Disse store stålrammene er svært elastiske før de er fastmontert.
Hvert element er kontrollert på fabrikken før avgang, med tilhørende dør.
Imidlertid ved oppsett kan man ved stor eller feil tilstramming, ujevnhet på gulv, skjevhet i eldre bygg o.a. oppnå at hovedrammen blir skjev eller at døren ikke passer godt. Kontroller at gulv/vegger 90 grader nøyaktig før montasje.
Noen element kan også ved sterk oppstramming i transport bli noe skjeve.
DE KAN RIMELIG ENKELT PRESSES TILBAKE I KORREKT FASONG.

Kontroller derfor hele elementet før oppsett, bruk snor og mål kryssdiagonal.
Etter oppsett mål kryssdiagonal igjen før innsett av tre. Hvis denne er endret, løsne elementet og finn ut hvor feilen ligger og for opp eller korriger slik at elementet står rett og i water og med like kryssdiagonaler. Er selve elementet blitt skjevt kan man presse det til- bake til korrekt fasong. Kontroller at døren glir greitt og at låsen passer til låshullet.

Etter korrekt montasje sett inn treverket.

Kontroller plankene. Disse skal være 15 millimeter kortere enn sporene i vegg og dør. Korrekt lengde på plank i vegg: 1185 millimeter
Korrekt lengde på plank i dør: 1160 millimeter
Plankene setter inn i spor fortløpende og det justeres/låses med den siste planken. Treverk er levende. Behandle det snarest (maling/olje) og husk at etter en tidsperiode vil de kunne skrumpe litt. Hvis ønskelig lag da en tynn list og sett inn i systemet.
Hvis du skal fylle en langside i bygget med flere element/sider vil det oftest være noen centimenter fritt- for da opp med plank for å fylle ut.

Elementene kan fester på flere måter. Det er flere hull igjennom rammen p.g.a. forzinking- disse kan brukes for å tillate skruer inni vegg, ned i gulv (ved behov) eller til å skjøte et ele- ment til et annen. Ved montasje av flere bokser ved siden av hverandre la sidevegg på 5
cm gå imellom 2 stallfronter. Bor opp et hull og bruk f.eks 10 millimeter gjengejern, med spreng-stoppskive og mutter på hver side og sag av utstikk med baufil.

KONTROLLER KRYSS-DIAGONALER BÅDE FØR OG ETTER MONTASJE.