Vei og tog gjerde

Tornado Wire’s High Tensile Deer Fencing spiller en avgjørende rolle i å beskytte veier og jernbaner fra hjort, både i Storbritannia og lenger unna.

Ulykker forårsaket av hjort på motorveier eller jernbanelinjer kan være svært dyre, for ikke å nevne farlig; Et robust og sikkert hjortgjerde kan beskytte ellers eksponert infrastruktur.

Infrastruktur gjerde for rådyr

Hvert år er mer enn en halv million hjort involvert i trafikkulykker i Europa.

Tornado Deer Fencing brukes over hele verden, og har blitt valgt for mange høyprofilerte motorveier.

Vi har smittet et nært samarbeid med motorveier, jernbanenettverk, sivilingeniører, lokale myndigheter og konserveringsgrupper for å etablere de beste løsningene for deres unike krav.

Hvilken type gjerde er spesifisert for bruk langs vei?

Historiske spesifikasjoner og veiledning for utforming av hjortesikret gjerding for motorveier finnes på nasjonalt nivå over hele Europa.

Vi har vellykket å jobbe med designere, veibyråer og entreprenører for å bli enige om nye spesifikasjoner som ikke bare overholder de nasjonale kravene, men utnytte de siste fremskrittene i gjerdeteknologi.

For råd om ditt infrastrukturprosjekt vennligst kontakt oss.

Verne vei og jernbane fra en kombinasjon av dyr

I mange tilfeller må veiprosjekter ekskludere en kombinasjon av både villdyr og husdyr.

Våre gjerdereksperter kan gi råd om den mest hensiktsmessige konfigurasjonen av gjerder som passer til alle prosjektbehov.