Stålgjerde

Norsk Småfeservice AS ett stort har utvalg av stålgjerder med merkevarer som Tornado og egne merker som Rustad og Skrukkelia.

Gjerdene har blitt konstruert for å gi maksimal styrke, sikkerhet og lang levetid for å beskytte verdifulle husdyr.

Samtidig som den tilbyr eksepsjonell verdi med minimal kostnad over lang tid.

KLASSISK HENGSELSKNUTE

Er den klassiske måter å veve sammen et stålnett på. Individuelle vertikale wirene blir knyttet rundt hver av de horisontale wirene.

Denne teknikken er en kost-effktiv måte å fabrikere på og gir deg et fleksibel gjerde med tanke på ujevnheter og svinger i terrenget.

TORUS STIFF STAY

Et sterkt felt-gjerde med ekstra trykkfestete Torus knuter gir en noe stivere gjerde enn hengselsknuten.

For lange strekk er det lettere å sette opp. Knuten fremstår som glatt å begge sider.

TITAN LÅSEKNUTE

Er den sterkeste av alle knuter.

Den er formet litt som Torus-knuten men med et ekstra låse-omfar for å virkelig sikre mot meget betydelige trykk fra dyr, snølast o.a.